Monitorul Oficial nr. 743/2.12.2013

Wkro/ December 2, 2013/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
904. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Canada si Comunitatea Europeana si statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009

Foruri Internationale
. Acord privind transportul aerian dintre Canada si Comunitatea Europeana si statele sale membre

Parlamentul
311. Lege pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Canada si Comunitatea Europeana si statele sale membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Regulamentului privind evaluarea performantelor profesionale individuale anuale si promovarea personalului contractual din cadrul Ministerului Public, aprobat prin Ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 84/2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 28 mai 2013

Monitorul Oficial
. Rectificare in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
946. Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative

Guvernul
924. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Nationala de Gaze Naturale ”Romgaz” – S.A. Medias, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie

Curtea Constitutionala
417. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) teza intai din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.