Monitorul Oficial nr. 743/5.10.2015

Admin/ October 5, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Sanatatii
1100. Ordin pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 813/2015 privind aprobarea Planului sectorial al Ministerului Sanatatii pentru finantarea activitatilor de cercetare stiintifica in domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5088. Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

Inalta Curte de Casatie si Justitie
21. Decizie [A] referitoare la examinarea in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil din 1864 si art. 1523 alin. (2) lit. d) din Codul civil (Legea nr. 287/2009) raportat la art. 166 alin. (1) si (4) din Codul muncii, republicat [art. 161 alin. (1) si (4) din Codul muncii in forma anterioara republicarii] si art. 1088 din Codul civil din 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2006, art. 2 din O.G. nr. 13/2011 si art. 1535 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), respectiv art. 16 lit. ”a” din Decretul nr. 167/1958 raportat la art. 171 din Codul muncii, republicat (art. 166 Codul Muncii in forma anterioara republicarii)

Guvernul
813. Hotarire privind plata din bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 a contributiei Romaniei la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in Ucraina, ca urmare a extinderii mandatului acesteia cu un an

Share this Post