Monitorul Oficial nr. 749/3.12.2013

Wkro/ December 3, 2013/ Monitorul Oficial

Ministerul Economiei
2269. Ordin pentru completarea Procedurilor si modalitatilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economica internationala, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului nr. 1.081/M-1/690/480/2005

Parlamentul
52. Lege privind transparenta decizionala in administratia publica – Republicata

Ministerul Afacerilor Externe
1293. Ordin pentru completarea Procedurilor si modalitatilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economica internationala, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului nr. 1.081/M-1/690/480/2005

Guvernul
930. Hotarire privind modificarea si completarea anexei nr. 19 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Ministerul Sanatatii
1342. Ordin pentru aprobarea metodologiei de supraveghere a infectiilor cu transmitere sexuala

Ministerul Finantelor Publice
1445. Ordin pentru completarea Procedurilor si modalitatilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economica internationala, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice, al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si comertului nr. 1.081/M-1/690/480/2005

Guvernul
928. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei Nationale, la capitolul 65.01 ”Invatamant”, titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum si de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

Guvernul
925. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Guvernul
923. Hotarire privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, ”Medium Term Notes”

Guvernul
922. Hotarire privind alocarea temporara, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

Guvernul
919. Hotarire privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului in vederea dezafectarii/relocarii a unor bunuri imobile aflate in administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, aflata sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice

Presedintele Romaniei
926. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligatiilor financiare ale Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare la organismele si organizatiile internationale

Parlamentul
322. Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligatiilor financiare ale Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare la organismele si organizatiile internationale

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.