Monitorul Oficial nr. 761/21.10.2014

Admin/ October 21, 2014/ Monitorul Oficial

Ministerul Finantelor Publice
1371. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport ”Teletrans” – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A.

Secretariatul General al Guvernului
590. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport ”Teletrans” – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A.

Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura
837. Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitatea de transmitere a informatiilor standardizate

Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura
. Metodologie privind organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitatea de transmitere a informatiilor standardizate

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
1732. Ordin pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
. Ghid de finantare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3093. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale de stat si a modelului si continutului unor formulare utilizate in cadrul acestei proceduri

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1847. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in Retele Electrice de Transport ”Teletrans” – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A.

Share this Post