Monitorul Oficial nr. 763/13.10.2015

Admin/ October 13, 2015/ Monitorul Oficial

Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate
102. Ordin privind constituirea Registrului evaluatorilor de servicii de sanatate specializati pentru evaluarea spitalelor al Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate

Guvernul
779. Hotarire pentru aprobarea Strategiei nationale de ordine si siguranta publica 2015-2020

Guvernul
840. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale

Guvernul
841. Hotarire pentru ocuparea temporara a terenului din fondul forestier national in suprafata de 51,6499 ha de catre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A., in vederea realizarii obiectivului ”LEA 400 kV Resita (Romania) – Pancevo (Serbia), tronson I”, beneficiar statul roman

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C.
472. Ordin privind modul de achitare a contributiei de 0,12% fixate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice-A.N.R.S.C.

Guvernul
843. Hotarire privind revenirea unui imobil din domeniul public al municipiului Braila si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Braila in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru inscrierea acestuia in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale

Primul-Ministru
233. Decizie privind numirea doamnei Ioana Liana Cazacu in functia de secretar de stat al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati

Share this Post