Monitorul Oficial nr. 771/23.10.2014

Admin/ October 23, 2014/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
640. Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea Zilei Limbii Slovace

Parlamentul
142. Lege pentru instituirea Zilei Limbii Slovace

Presedintele Romaniei
639. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

Parlamentul
141. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

Guvernul
914. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
695. Ordin privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 190/2013

Ministerul Sanatatii
. Norma privind aplicarea la nivel national a unul sistem rapid de alerta in domeniul transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana

Ministerul Sanatatii
1155. Ordin pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel national a unui sistem rapid de alerta in domeniul transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
159. Ordin privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare si pentru modificarea art. 9 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 112/2014 privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

Guvernul
915. Hotarire pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru judetele Arges, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman si Valcea

Guvernul
913. Hotarire pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casa”, precum si pentru modificarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 175/2010

Guvernul
911. Hotarire privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

Presedintele Romaniei
647. Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta

Parlamentul
149. Lege privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta

Share this Post