Monitorul Oficial nr. 774/16.11.2012

Wkro/ November 16, 2012/ Monitorul Oficial

Serviciul de Telecomunicatii Speciale
271. Ordin pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri

Camera Auditorilor Financiari din Romania
. Procedura pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010

Camera Auditorilor Financiari din Romania
39. Hotarire privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
40. Ordin pentru modificarea Procedurii privind desemnarea unui titular de licenta pentru preluarea desfasurarii serviciului de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 4/2011

Guvernul
1080. Hotarire privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri care se afla in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane” si care au pierit

Serviciul de Telecomunicatii Speciale
272. Ordin pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

Ministerul Finantelor Publice
1485. Ordin privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
2849. Ordin privind aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 116-122 pentru implementarea Programului operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
6053. Ordin privind aprobarea si avizarea unor manuale scolare pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
67. Ordin privind conditiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la miscarea suinelor vii pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea unor norme sanitare veterinare

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.