Monitorul Oficial nr. 775/24.10.2014

Admin/ October 24, 2014/ Monitorul Oficial

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
2667. Decizie pentru aprobarea Contractului-cadru de vanzare/cumparare a energiei electrice tranzactionate pe piata centralizata pentru serviciul universal

Ministerul Sanatatii
1209. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

Curtea Constitutionala
462. Decizie [A] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3) si art. 486 alin. (3) din Codul de procedura civila

Curtea Constitutionala
461. Decizie [A] asupra obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
669. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu

Inalta Curte de Casatie si Justitie
18. Decizie privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea in principiu a problemei de drept, respectiv daca in aplicarea art. 21 alin. (1) si (3) din Legea nr. 187/2012 pedeapsa inchisorii executabila mai mare de 5 ani aplicata pentru infractiuni savarsite in timpul minoritatii se inlocuieste cu a) masura educativa a internarii intr-un centru de detentie pe o durata egala cu durata pedepsei inchisorii ori cu b) masura educativa a internarii intr-un centru de detentie pe o durata de 5 ani

Share this Post