Monitorul Oficial nr. 779/20.10.2015

Admin/ October 20, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Transporturilor
MSC.398(95). Rezolutie – Amendamente la partea B din Codul international din 2008 privind stabilitatea navei in starea intacta (Codul IS 2008)

Guvernul
837. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea unei parti din acesta in administrarea Ministerului Transporturilor in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a obiectivului de investitii ”Varianta de ocolire Bacau”

Guvernul
858. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Comerciale ICTCM-S.A. Bucuresti, aflata in portofoliul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

Guvernul
859. Hotarire privind inscrierea unor bunuri in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor – Regia Nationala a Padurilor – Romsilva

Guvernul
860. Hotarire pentru completarea anexei nr. 64 la Hotararea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures

Guvernul
861. Hotarire privind transmiterea unei parti de imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justitiei in administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si darea acesteia in folosinta gratuita Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane

Ministerul Transporturilor
1024. Ordin pentru publicarea acceptarii amendamentelor la partea B din Codul international din 2008 privind stabilitatea navei in starea intacta (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de siguranta maritima al Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia MSC.398(95) din 5 iunie 2015

Share this Post