Monitorul Oficial nr. 782/28.10.2014

Admin/ October 28, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
923. Hotarire privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.189/2008 pentru aprobarea platii contributiei Romaniei la bugetul Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research

Guvernul
924. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala CUPRU MIN – S.A. Abrud, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul
925. Hotarire privind trecerea unei parti dintr-un imobil aflat in administrarea Ministerului Apararii Nationale din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea acordarii acesteia in compensare, ca masura reparatorie prin echivalent, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
656. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Guvernul
926. Hotarire privind darea in administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate in judetul Timis, trecute in domeniul public al statului, precum si incadrarea acestora in categoria functionala a drumurilor de interes national, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor nationale

Ministerul Sanatatii
1234. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
1533. Ordin privind aprobarea reglementarii tehnice ”Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de lucru si definitive la constructiile hidrotehnice. Indicativ GP 126-2014”

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
1588. Ordin privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator, in vederea depistarii si identificarii organismelor daunatoare plantelor si produselor vegetale

Ministerul Culturii
2549. Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica B, a imobilului ”Vila pentru subofiteri” din Oradea, Str. Fagarasului nr. 5/F, judetul Bihor

Ministerul Culturii
2550. Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica B, a imobilului ”Fantana de apa sarata cu casa” din satul Mintiu, comuna Nimigea, judetul Bistrita-Nasaud

Ministerul Culturii
2551. Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica B, a imobilului ”Fantana de apa sarata cu casa” din satul Cepari, comuna Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud

Autoritatea de Supraveghere Financiara
1502. Decizie privind sanctionarea Societatii DECON INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

Autoritatea de Supraveghere Financiara
1515. Decizie privind sanctionarea Societatii C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

Share this Post