Monitorul Oficial nr. 785/21.10.2015

Admin/ October 21, 2015/ Monitorul Oficial

Parlamentul
240. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi si a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi

Presedintele Romaniei
767. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi si a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi

Senatul
65. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Senatul
66. Hotarire privind vacantarea unui mandat de senator

Guvernul
43. Ordonanta urgenta privind unele masuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activitatii de curierat a materialelor clasificate si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Guvernul
44. Ordonanta urgenta privind acordarea unor facilitati fiscale

Guvernul
850. Hotarire privind alocarea temporara, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operational Cresterea competitivitatii economice (POS CCE)

Guvernul
862. Hotarire privind acordarea titulaturii de muzeu de importanta nationala Muzeului Literaturii Romane Iasi, precum si pentru aprobarea schimbarii denumirii acestuia

Ministerul Transporturilor
1135. Ordin privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza si actiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviatie civila, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 si (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei

Ministerul Finantelor Publice
1376. Ordin privind aprobarea efectuarii unei tranzactii pe pietele externe de capital in cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ”Medium Term Notes” printr-o emisiune de obligatiuni denominate in euro, in suma de maximum 2 miliarde euro, si desemnarea administratorilor tranzactiei

Curtea de Apel Brasov
. Incheiere privind publicarea Sentintei civile nr. 166/R/2014 pronuntate de Curtea de Apel Brasov; definitiva prin nerecurare, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

Presedintele Romaniei
766. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea sustinerii cheltuielilor de intretinere si functionare a Formatiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sanatatii si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii

Parlamentul
239. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea sustinerii cheltuielilor de intretinere si functionare a Formatiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sanatatii si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii

Share this Post