Monitorul Oficial nr. 786/22.11.2012

Wkro/ November 22, 2012/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
788. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Curtea Constitutionala
786. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor capitolului IV sectiunea a 6-a – ”Calculul pensiilor” din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Ministerul Finantelor Publice
1487. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare ”Asistenta tehnica” a Programului de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Curtea Constitutionala
744. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 313 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Curtea Constitutionala
739. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

Curtea Constitutionala
776. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2, 5 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si cele ale art. I pct. 99 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Ministerul Afacerilor Europene
994. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare ”Asistenta tehnica” a Programului de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
770. Ordin pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti – directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, in vederea indeplinirii indicatorilor de performanta, incheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2008

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
1479. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare ”Asistenta tehnica” a Programului de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Guvernul
1117. Hotarire privind trecerea unui teren, aflat in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret – Complexul Sportiv National ”Lia Manoliu”, din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia si transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret – Complexul Sportiv National ”Lia Manoliu” in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.