Monitorul Oficial nr. 791/23.10.2015

Admin/ October 23, 2015/ Monitorul Oficial

Primul-Ministru
241. Decizie privind numirea doamnei Liliana Maria Toderiuc in functia de subsecretar de stat la Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Primul-Ministru
240. Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Salaru din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

Guvernul
877. Hotarire privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate

Presedintele Romaniei
774. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.381/2015 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National pentru Finantarea invatamantului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.403/2015, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 745 din 6 octombrie 2015

Camera Deputatilor
86. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind normele referitoare la achizitiile publice in legatura cu actuala criza in materie de azil – COM(2015)454

Camera Deputatilor
85. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Planul de actiune al UE privind returnarea – COM(2015)453

Camera Deputatilor
83. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unor masuri provizorii in domeniul protectiei internationale in beneficiul Italiei, Greciei si Ungariei – COM(2015)451

Camera Deputatilor
82. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer in situatii de criza si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internationala prezentate intr-unul din statele membre de catre un resortisant al unei tari terte sau de catre un apatrid – COM(2015)450

Camera Deputatilor
87. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna catre Parlamentul European si Consiliu: Identificarea de solutii la criza refugiatilor din Europa: rolul actiunii externe a UE – JOIN(2015)40

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.380/2015 pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului National pentru Finantarea invatamantului Superior, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 745 din 6 octombrie 2015

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania
11. Decizie privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania la nivel local si national pentru mandatul 2015-2019

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5186. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ”gimnazial” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Gimnaziala ”Avenor” din municipiul Bucuresti

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5185. Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita ”Tic – Pitic” din municipiul Bucuresti

Primul-Ministru
242. Decizie pentru numirea domnului Dumitru Lucian in functia publica de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Share this Post