Monitorul Oficial nr. 797/27.10.2015

Admin/ October 27, 2015/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
776. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice

Parlamentul
244. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice

Presedintele Romaniei
777. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apa grea destinat unitatilor 1-4 de la Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda pentru intreaga perioada de exploatare a acestora, precum si pentru gestionarea apei grele

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
993. Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008

Inalta Curte de Casatie si Justitie
23. Decizie referitoare la interpretarea dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 7 alin. (1), (2) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, si ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, referitoare la pensiile de serviciu si la acordarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, drepturile acordate prin hotarari judecatoresti irevocabile privind cresterile salariale de 2%, 5% si 11% prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 231/2007, cu modificarile ulterioare, se incadreaza in sintagma de ”indemnizatie avuta” si vor fi luate in considerare la stabilirea pensiei de serviciu a magistratilor

Ministerul Sanatatii
1317. Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
1236. Ordin privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevazute in cadrul Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Ordinul ministrului energiei, intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri nr. 794/2015

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
1235. Ordin privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevazute in cadrul Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, aprobata prin Ordinul ministrului energiei, intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri nr. 962/2015

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
1234. Ordin privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevazute in cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare – START, aprobata prin Ordinul ministrului energiei, intreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri nr. 741/2015

Parlamentul
245. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apa grea destinat unitatilor 1-4 de la Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda pentru intreaga perioada de exploatare a acestora, precum si pentru gestionarea apei grele

Share this Post