Monitorul Oficial nr. 799/28.10.2015

Admin/ October 28, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
887. Hotarire privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de catre doamna Cosman Elena

Ministerul pentru Societatea Informationala
517. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informationala nr. 436/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltarii de produse si servicii inovative, care este o componenta aferenta axei prioritare 2, prioritatea de investitie 2b – Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului electronic si a cererii de TIC, actiunea 2.2.1 ”Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020

Guvernul
886. Hotarire privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de catre domnul Tiganuca Gelu

Ministerul pentru Societatea Informationala
518. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informationala nr. 435/2015 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis care se adreseaza domeniului tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC), denumita ”Schema de ajutor de minimis pentru cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica”, care este o componenta aferenta axei prioritare 2, actiunea 2.2.1 ”Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere”, din cadrul Programului operational Competitivitate 2014-2020

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5530. Ordin privind completarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii si a anexelor la actele de studii emise de institutiile de invatamant superior din Romania, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.436/2011

Share this Post