Monitorul Oficial nr. 800/18.12.2013

Wkro/ December 18, 2013/ Monitorul Oficial

Guvernul
1010. Hotarire pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinta gratuita a infrastructurii de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public al statului, aflata in administrarea Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare, in favoarea Organizatiei de Desecare si Drenaj Insula Mare a Brailei, judetul Braila

Ministerul Apararii Nationale
. Norme Metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale

Ministerul Apararii Nationale
M.122. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale

Guvernul
1013. Hotarire pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

Guvernul
1011. Hotarire pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinta gratuita a infrastructurii de irigatii apartinand domeniului public al statului, aflata in administrarea Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare, in favoarea Federatiei de Organizatii ale Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii Aqua Solonet Sud Trifesti, judetul Iasi

Guvernul
1009. Hotarire pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinta gratuita a infrastructurii de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public al statului, aflata in administrarea Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare, in favoarea Organizatiei de Desecare si Drenaj Borcea de Sus – Compartimentul II, judetul Calarasi

Presedintele Romaniei
1082. Decret privind conferirea unor decoratii

Presedintele Romaniei
1081. Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Mare Cruce

Senatul
74. Hotarire cu privire la propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului in vederea punerii in aplicare, din 2020, a unui acord international privind aplicarea unei masuri unice mondiale bazate pe piata pentru emisiile generate de aviatia internationala – COM (2013) 722 final

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.