Monitorul Oficial nr. 801/4.11.2014

Admin/ November 4, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
941. Hotarire pentru modificarea art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor masuri pentru siguranta alimentarii cu energie electrica, precum si pentru prorogarea unui termen

Presedintele Romaniei
659. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului euro-mediteranean in domeniul aviatiei intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Guvernul Statului Israel, pe de alta parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013

Presedintele Romaniei
660. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare in domeniul navigatiei prin satelit intre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Regatul Norvegiei, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010

Presedintele Romaniei
661. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Confederatia Elvetiana, pe de alta parte, privind programele europene de radionavigatie prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013

Presedintele Romaniei
662. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei
663. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei
664. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

Curtea Constitutionala
469. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 33, art. 34 alin. (1) si art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Ministerul Transporturilor
1503. Ordin pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.078/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metoda de siguranta comuna pentru monitorizarea pe care trebuie sa o aplice intreprinderile feroviare si administratorii de infrastructura dupa primirea unui certificat de siguranta sau a unei autorizatii de siguranta, precum si entitatile responsabile cu intretinerea

Ministerul Transporturilor
1502. Ordin pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania

Ministerul Transporturilor
1501. Ordin privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comuna de siguranta pentru evaluarea riscurilor si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009

Guvernul
953. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Nationale de Cai Ferate ”C.F.R.” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Guvernul
948. Hotarire privind desfiintarea Centrului de Sanatate Somcuta Mare, judetul Maramures

Guvernul
947. Hotarire privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera in perimetrul P IX – 3 Cosesti, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala ”Alpha Metal” – S.A., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 610/2011

Guvernul
946. Hotarire privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera in perimetrul P IX – 2 Chislaz, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala ”Alpha Metal” – S.A., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 608/2011

Guvernul
945. Hotarire privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera in perimetrul P VIII – 24 Silistea-Magureni, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si compania Fora Energy Ltd., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/2011

Guvernul
944. Hotarire privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera in perimetrul P VIII -16 Oporelu-Constantinesti, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si compania Fora Energy Ltd., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 625/2011

Guvernul
943. Hotarire privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petroliera in perimetrul P IX – 4 Cosminele, incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala ”Alpha Metal” – S.A., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 611/2011

Guvernul
942. Hotarire privind recunoasterea Asociatiei Nationale a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania ca fiind de utilitate publica

Share this Post