Monitorul Oficial nr. 807/19.12.2013

Wkro/ December 19, 2013/ Monitorul Oficial

Guvernul
1022. Hotarire pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea si prevenirea importului, exportului, tranzitului si transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013

Autoritatea Electorala Permanenta
. Actul CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul Poporului – Dan Diaconescu

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
3415. Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ”Normativ privind proiectarea fatadelor cu alcatuire ventilata”, indicativ NP 135-2013

Ministerul Finantelor Publice
2006. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului

Primul-Ministru
489. Decizie privind acordarea calitatii de consilier onorific al viceprim-ministrului pe probleme de securitate nationala al Guvernului Romaniei domnului Constantin Popa

Guvernul
1101. Hotarire privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

Guvernul
1023. Hotarire pentru transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al comunei Mihail Kogalniceanu si in administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, si privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
. Protocol intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea si prevenirea importului, exportului, tranzitului si transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale

Guvernul
1020. Hotarire privind aprobarea platii contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica – Grupul de lucru pentru intreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat (WPSMEE), pentru anul 2013

Guvernul
1019. Hotarire privind actualizarea valorilor de inventar si schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile, aflate in domeniul public al statului si in administrarea unor unitati din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Presedintele Romaniei
1101. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului intern intre reprezentantii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti in cadrul Consiliului, privind finantarea ajutoarelor Uniunii Europene in baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, in conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, si privind alocarea de asistenta financiara pentru tarile si teritoriile de peste mari carora li se aplica partea a patra din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013

Presedintele Romaniei
1085. Decret privind trecerea in rezerva a unui general maior cu doua stele din Ministerul Afacerilor Interne

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.