Monitorul Oficial nr. 808/30.10.2015

Admin/ October 30, 2015/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
779. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Monitorul Oficial
. Rectificare in anexa ”Lista cuprinzand reprezentantii societatii civile in Consiliul Economic si Social” la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentantilor societatii civile in cadrul Consiliului Economic si Social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 719 din 24 septembrie 2015

Curtea Constitutionala
582. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant

Curtea Constitutionala
579. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (5) teza intai din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Curtea Constitutionala
573. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 8 alin. (1) si art. II art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar

Camera Deputatilor
89. Hotarire privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

Presedintele Romaniei
780. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

Parlamentul
233. Lege privind ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015

Presedintele Romaniei
750. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, semnat la Bucuresti la 28 mai 2015

Parlamentul
247. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevazut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Presedintele Romaniei
781. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevazut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Parlamentul
250. Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei

Presedintele Romaniei
784. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei

Share this Post