Monitorul Oficial nr. 810/6.11.2014

Admin/ November 6, 2014/ Monitorul Oficial

Guvernul
984. Hotarire privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2002

Guvernul
983. Hotarire pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 940/2014 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Guvernul
982. Hotarire privind alocarea temporara, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

Guvernul
975. Hotarire privind transmiterea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, a unor bunuri imobile aflate in administrarea Administratiei Nationale ”Apele Romane”, institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice

Guvernul
971. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala ”Santierul Naval Mangalia” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul
970. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului ”MINVEST” – S.A. Deva, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Share this Post