Monitorul Oficial nr. 810/30.10.2015

Admin/ October 30, 2015/ Monitorul Oficial

Consiliul Concurentei
. Instructiuni pentru completarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 50 si 50^1 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 419/2010

Guvernul
890. Hotarire privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii si pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii

Guvernul
898. Hotarire pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii

Guvernul
899. Hotarire privind alocarea temporara, pentru luna noiembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum si pentru modificarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 811/2015 privind alocarea temporara, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
947. Ordin privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1.851/2013

Ministerul Finantelor Publice
1415. Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2015

Consiliul Concurentei
605. Ordin privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru completarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 50 si 50^1 din Legea concurentei nr. 21/1996, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 419/2010

Share this Post