Monitorul Oficial nr. 812/20.12.2013

Wkro/ December 20, 2013/ Monitorul Oficial

Parlamentul
349. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru prorogarea unui termen

Banca Nationala a Romaniei
39. Circulara privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie- 23 decembrie 2013

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
3384. Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ”Normativ privind acustica in constructii si zone urbane, indicativ C 125-2013”

Ministerul Sanatatii
. Norme Metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier

Ministerul Sanatatii
1512. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea si transportul probelor biologice in vederea probatiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezentei in organism a substantelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora in cazul persoanelor implicate in evenimente sau imprejurari in legatura cu traficul rutier

Guvernul
1114. Hotarire privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si administrarea Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” in domeniul public al statului si administrarea Regiei Autonome ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum si pentru darea acestuia in folosinta gratuita

Presedintele Romaniei
1131. Decret privind numirea unui judecator

Presedintele Romaniei
1130. Decret privind numirea unui judecator

Presedintele Romaniei
1084. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului pentru facilitatea de imprumut de tip preventiv intre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator, si Romania, in calitate de Imprumutat, si Banca Nationala a Romaniei, in valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, si a Memorandumului de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 5 noiembrie 2013 si la Bruxelles la 6 noiembrie 2013

Presedintele Romaniei
1097. Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

Parlamentul
353. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

Presedintele Romaniei
1093. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru prorogarea unui termen

Presedintele Romaniei
1092. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2013 privind unele masuri in vederea contractarii serviciilor de consultanta pentru privatizarea Societatii Comerciale ”Romtelecom” – S.A.

Parlamentul
348. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2013 privind unele masuri in vederea contractarii serviciilor de consultanta pentru privatizarea Societatii Comerciale ”Romtelecom” – S.A.

Presedintele Romaniei
1091. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Parlamentul
347. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.