Monitorul Oficial nr. 812/2.11.2015

Admin/ November 2, 2015/ Monitorul Oficial

Autoritatea Electorala Permanenta
9. Hotarire pentru aprobarea Normelor metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia si desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare

Camera Deputatilor
90. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Un sistem de impozitare a intreprinderilor echitabil si eficient in Uniunea Europeana: 5 domenii-cheie COM (2015)302

Camera Deputatilor
91. Hotarire privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE in vederea rentabilizarii reducerii emisiilor de dioxid de carbon si a sporirii investitiilor in acest domeniu COM (2015) 337

Ministerul Transporturilor
1048. Ordin pentru modificarea pct. 6 din Metodologia de decontare a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane, acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, a caror contravaloare se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
2111. Ordin privind instituirea schemei de ajutor de minimis ”Sprijin pentru investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica in domeniul educational si social”

Autoritatea Electorala Permanenta
. Norme Metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia si desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare

Share this Post