Monitorul Oficial nr. 814/2.11.2015

Admin/ November 2, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
892. Hotarire privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea acestuia in domeniul public al judetului Timis

Guvernul
893. Hotarire privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al comunei Rociu, judetul Arges

Ministerul Sanatatii
1363. Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Consiliul Superior al Magistraturii
1132. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
1014. Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Share this Post