Monitorul Oficial nr. 817/10.11.2014

Admin/ November 10, 2014/ Monitorul Oficial

Inalta Curte de Casatie si Justitie
22. Decizie [R] privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la admisibilitatea unei noi cereri de aplicare a dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal privind legea penala mai favorabila, ulterior respingerii unei cereri cu acelasi obiect, in situatia in care, dupa respingerea cererii, Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat o hotarare prin care s-a dat o rezolvare de principiu unei chestiuni de drept incidente in cauza

Ministerul Finantelor Publice
1511. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala FORMENERG – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A.

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
1994. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala FORMENERG – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A.

Consiliul de Securitate al ONU
2174. Rezolutie adoptata de Consiliul de Securitate in cursul celei de-a 7251 reuniuni

Ministerul Afacerilor Externe
2102. Ordin pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 2174 (2014)

Ministerul Fondurilor Europene
1129. Ordin pentru aprobarea Ghidului solicitantului – axa III ”Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, domeniul major de interventie 2 ”Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, operatiunea 2 ”Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice”, apel 6 din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice” si a cererii de propuneri de proiecte aferente

Ministerul Fondurilor Europene
1099. Ordin pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului ”Sprijin financiar acordat pentru investitii in intreprinderi”, aferent axei prioritare 1 ”Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, domeniul major de interventie 1.1 ”Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM”, operatiunea 1.1.1 ”Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” pentru intreprinderi din cadrul Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice”

Secretariatul General al Guvernului
601. Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala FORMENERG – S.A., filiala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A.

Guvernul
990. Hotarire pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

Share this Post