Monitorul Oficial nr. 82/4.2.2016

Admin/ February 4, 2016/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
725. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza intai din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si ale Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant

Curtea Constitutionala
737. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice

Curtea Constitutionala
752. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 165 alin. (2)-(4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
501. Ordin privind stabilirea unor competente in sarcina Directiei Generale a Vamilor si structurilor vamale subordonate si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate de catre Directia Generala a Vamilor si structurile vamale subordonate in activitatea de supraveghere si control in domeniul produselor accizabile

Curtea Europeana A Drepturilor Omului
. Decizie cu privire la Cererea nr. 24.820/14 introdusa de Mohamad Fadi Abdul Kader El Hamoui impotriva Romaniei si alte 3 cereri (a se vedea lista anexata)

Curtea Constitutionala
721. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, in ansamblul sau, si, in special, cele ale art. 16 si art. 24 din aceeasi ordonanta de urgenta

Share this Post