Monitorul Oficial nr. 822/4.11.2015

Admin/ November 4, 2015/ Monitorul Oficial

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
1023. Ordin privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5548. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ”postliceal”, domeniul ”sanatate si asistenta pedagogica”, calificarile profesionale ”asistent medical de farmacie” si ”asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara Centrul de Studii ”Stefan cel Mare si Sfant” din municipiul Pascani

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5547. Ordin privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant ”postliceal”, domeniul ”mecanica”, calificarea profesionala ”maistru mecanic”, domeniul ”servicii”, calificarea profesionala ”bibliotecar studii medii”, domeniul ”turism si alimentatie”, calificarea profesionala ”asistent manager unitati hoteliere”, din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala ”Henri Coanda” din municipiul Oradea

Ministerul Sanatatii
1379. Ordin privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008

Ministerul Sanatatii
1377. Ordin pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 608/2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru importul si/sau exportul de sange uman si/sau componente sanguine umane din ori in alte tari

Share this Post