Monitorul Oficial nr. 824/23.12.2013

Wkro/ December 23, 2013/ Monitorul Oficial

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
96. Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a tarifelor pentru energia electrica reactiva, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

Ministerul Sanatatii
1529. Ordin privind aprobarea Listei de verificare a procedurilor chirurgicale

Monitorul Oficial
. Rectificare la Hotararea Guvernului nr. 804/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Complexul Sportiv National ”Lia Manoliu”, precum si pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Complexul Sportiv National ”Lia Manoliu”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 656 din 25 octombrie 2013

Monitorul Oficial
. Rectificare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.236/C/2009 privind redobandirea cetateniei romane de catre unele persoane, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 280 din 29 aprilie 2009

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
112. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala

Guvernul
. Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la infiintarea reciproca a Institutului/Centrului Cultural

Guvernul
1117. Hotarire pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la infiintarea reciproca a Institutului/Centrului Cultural, semnat la Bucuresti la 25 noiembrie 2013

Guvernul
1043. Hotarire privind modificarea si completarea anexei nr. 15 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scaderea unor imobile ca urmare a retrocedarii catre persoanele indreptatite, precum si transmiterea unei parti dintr-un imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovasculara ”Dr. Benedek Geza” Covasna in administrarea Muzeului National al Carpatilor Rasariteni din subordinea Ministerului Culturii

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
1014. Ordin privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Ministerul Sanatatii
1538. Ordin privind prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.