Monitorul Oficial nr. 825/5.11.2015

Admin/ November 5, 2015/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare la forma republicata a Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015

Foruri Internationale
. Aranjament Tehnic intre Ministerul Apararii Nationale din Republica Elena, Ministerul Apararii din Republica Italiana, ministrul apararii nationale din Republica Polonia, seful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentand Guvernul Republicii Turcia) si ministrul apararii din Regatul Belgiei, ministrul apararii din Republica Franceza, Ministerul Federal al Apararii din Republica Federala Germania, ministrul apararii din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apararii din Regatul Spaniei privind incadrarea, finantarea, administrarea si sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapida EUROCORPS (NRDC-EC)*)

Guvernul
848. Hotarire pentru aprobarea aderarii Ministerului Apararii Nationale din Romania la Aranjamentul tehnic dintre Ministerul Apararii Nationale din Republica Elena, Ministerul Apararii din Republica Italiana, ministrul apararii nationale din Republica Polonia, seful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentand Guvernul Republicii Turcia) si ministrul apararii din Regatul Belgiei, ministrul apararii din Republica Franceza, Ministerul Federal al Apararii din Republica Federala Germania, ministrul apararii din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apararii din Regatul Spaniei privind incadrarea, finantarea, administrarea si sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapida EUROCORPS (NRDC-EC), semnat la 8 octombrie 2013

Curtea Constitutionala
654. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza intai din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Senatul
73. Hotarire privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotararea Senatului nr. 28/2005

Senatul
72. Hotarire pentru modificarea art. 6 si 7 din Hotararea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea starii democratiei si a statului de drept in Romania

Presedintele Romaniei
798. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Parlamentul
260. Lege privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Presedintele Romaniei
797. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi

Parlamentul
259. Lege pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi

Presedintele Romaniei
795. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Parlamentul
257. Lege pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Presedintele Romaniei
794. Decret pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania

Parlamentul
256. Lege privind exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania

Share this Post