Monitorul Oficial nr. 835/17.11.2014

Admin/ November 17, 2014/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
483. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare, ambele cu referire la art. II art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar

Monitorul Oficial
. Rectificare in anexa la Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 si 571 bis din 31 iulie 2014

Autoritatea de Supraveghere Financiara
25. Norma pentru modificarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern la asiguratori/reasiguratori, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 18/2009

Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura
. Procedura privind avizarea expertilor pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta C si D, NTLH-015

Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura
. Regulament privind organizarea si certificarea corpurilor de experti pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta A si B, NTLH-014

Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura
917. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si certificarea corpurilor de experti pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta A si B, NTLH-014, si a Procedurii privind avizarea expertilor pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta C si D, NTLH-015

Share this Post