Monitorul Oficial nr. 842/12.11.2015

Admin/ November 12, 2015/ Monitorul Oficial

Serviciul de Telecomunicatii Speciale
371. Ordin pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri

Serviciul de Telecomunicatii Speciale
372. Ordin pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
1277. Ordin pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor din Planul national de investitii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea si raportarea investitiilor, precum si cheltuielile eligibile

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
2791. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a informatiilor privind lista persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate, in vederea anularii contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de catre persoanele fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, incepand cu data de 1 ianuarie 2012 si pana la data intrarii in vigoare a prevederilor art. I pct. 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
. Procedura privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a informatiilor privind lista persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma Informatica din asigurarile de sanatate, in vederea anularii contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de catre persoanele fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de 1 ianuarie 2012 si pana la data intrarii in vigoare a prevederilor art. I pct. 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Monitorul Oficial
. Rectificare la anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 711 si 711 bis din 22 septembrie 2015

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
994. Ordin pentru aprobarea Procedurii privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a informatiilor privind lista persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate, in vederea anularii contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de catre persoanele fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, incepand cu data de 1 ianuarie 2012 si pana la data intrarii in vigoare a prevederilor art. I pct. 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
. Procedura privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a informatiilor privind lista persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma Informatica din asigurarile de sanatate, in vederea anularii contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de catre persoanele fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de 1 ianuarie 2012 si pana la data intrarii in vigoare a prevederilor art. I pct. 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Parlamentul
271. Lege pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale

Presedintele Romaniei
820. Decret privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale

Parlamentul
272. Lege privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

Presedintele Romaniei
821. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

Presedintele Romaniei
824. Decret privind conferirea unor decoratii

Presedintele Romaniei
825. Decret privind conferirea unor decoratii

Curtea Constitutionala
590. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedura penala

Curtea Constitutionala
592. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedura penala

Guvernul
905. Hotarire pentru indexarea indemnizatiilor acordate in baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania

Guvernul
921. Hotarire privind retransmiterea unui sector de drum national din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor in domeniul public al municipiului Sebes si declasarea acestuia din categoria functionala a drumurilor de interes national, precum si incadrarea acestuia in categoria functionala a drumurilor de interes local

Share this Post