Monitorul Oficial nr. 850/16.11.2015

Admin/ November 16, 2015/ Monitorul Oficial

Guvernul
938. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala ”Uzina Termoelectrica Midia” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Guvernul
937. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Guvernul
902. Hotarire pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 7 aprilie 2015 si 30 iulie 2015 si la Bruxelles la 7 septembrie 2015 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Acordul de asistenta financiara nerambursabila acordata din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5751. Ordin privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.379/1.023/2015 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 822 din 4 noiembrie 2015

Ministerul Fondurilor Europene
3128. Ordin privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de catre beneficiarii Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei

Primul-Ministru
279. Decizie privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Alexandru Ioan Chereji a functiei publice din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Justitiei

Primul-Ministru
278. Decizie privind exercitarea atributiilor directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor

Share this Post