Monitorul Oficial nr. 854/24.11.2014

Admin/ November 24, 2014/ Monitorul Oficial

Institutul National de Statistica
569. Ordin privind aprobarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
113. Ordin pentru modificarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 36/2013

Ministerul Educatiei Nationale
4940. Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.530/2014 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2014

Ministerul Fondurilor Europene
1190. Ordin pentru modificarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul ”Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013

Ministerul Fondurilor Europene
1153. Ordin privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Conditii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 ”Firme de exercitiu pentru elevi” finantata prin Programul operational sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 2.1

Ministerul Educatiei Nationale
. Metodologie-Cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania

Ministerul Educatiei Nationale
650. Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania

Serviciul de Telecomunicatii Speciale
382. Ordin pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

Serviciul de Telecomunicatii Speciale
381. Ordin pentru conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri

Guvernul
1027. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011

Curtea Constitutionala
551. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

Presedintele Romaniei
684. Decret privind conferirea unor decoratii

Share this Post