Monitorul Oficial nr. 856/18.11.2015

Admin/ November 18, 2015/ Monitorul Oficial

Autoritatea de Supraveghere Financiara
3321. Decizie privind sanctionarea Societatii DIANA CLAIMS ADJUSTER’S BUREAU REGULARIZARI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

Guvernul
934. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Guvernul
936. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Nationala de Gaze Naturale ”ROMGAZ” – S.A. Medias, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
147. Ordin pentru modificarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista utilizarilor prevazute pentru furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 11/2013

Ministerul Transporturilor
1213. Ordin pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a lectorilor necesari procesului de pregatire si perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier

Ministerul Transporturilor
. Norma privind atestarea profesionala a lectorilor necesari procesului de pregatire si perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier

Ministerul Culturii
2732. Ordin pentru acreditarea Muzeului ”Casa Muresenilor” Brasov

Share this Post