Monitorul Oficial nr. 860/18.11.2015

Admin/ November 18, 2015/ Monitorul Oficial

Inalta Curte de Casatie si Justitie
25. Decizie [A] cu privire la pronuntarea unei hotarari prealabile referitoare la chestiunea de drept: daca subiectul activ al infractiunii prevazute de art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare, republicata, poate fi numai operatorul prevazut in art. 2 lit. b) care are obligatia de a solicita de la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor autorizatia definita in art. 2 lit. h) in vederea desfasurarii de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive

Camera Deputatilor
100. Hotarire privind eliberarea din functie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputatilor ca urmare a cererii de demisie si numirea unui secretar general adjunct interimar

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5685. Ordin privind aprobarea domeniului de doctorat ”Arhitectura” in cadrul scolii doctorale organizate in Universitatea ”Politehnica” din Timisoara

Inalta Curte de Casatie si Justitie
30. Decizie [A] referitoare la aplicarea si interpretarea articolului unic din Hotararea Guvernului nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate si afectate unor destinatii de interes public, actualizarea cu indicele pretului de consum aferent perioadei cuprinse intre luna aprilie a anului 2007 si luna mai a anului 2014 se aplica si cu privire la chiriile lunare prevazute in anexa Hotararii Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania si ale art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, datorate anterior intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 507/2014

Share this Post