Monitorul Oficial nr. 864/19.11.2015

Admin/ November 19, 2015/ Monitorul Oficial

Inalta Curte de Casatie si Justitie
16. Decizie [A] privind examinarea recursului in interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 263/2010, respectiv ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 19/2000, si anume stabilirea intelesului termenului ”nevazator”

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
1024. Ordin pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

Curtea Constitutionala
618. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) si (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Curtea Constitutionala
619. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Curtea Constitutionala
655. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (4) teza finala din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Share this Post