Monitorul Oficial nr. 867/20.11.2015

Admin/ November 20, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
2346. Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit, a atributiilor si obligatiilor acesteia, precum si a componentei nominale

Ministerul Fondurilor Europene
3123. Ordin privind aplicarea, pentru perioada de programare 2014-2020, a Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul ”Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, si a instructiunii aferente acestuia, aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014

Ministerul Transporturilor
1212. Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si controlul centrelor de pregatire si perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

Ministerul Transporturilor
. Norma privind autorizarea si controlul centrelor de pregatire si perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

Share this Post