Monitorul Oficial nr. 876/21.12.2012

Wkro/ December 21, 2012/ Monitorul Oficial

Guvernul
1237. Hotarire privind inscrierea unui monument istoric, cuprins in Lista patrimoniului mondial UNESCO, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National in administrarea Consiliului Judetean Hunedoara

Guvernul
1236. Hotarire privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

Guvernul
1231. Hotarire privind aprobarea Amendamentului nr. 3, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 27 iunie 2012 si la Londra la 24 iulie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a retelei energetice feroviare, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2005

Guvernul
1230. Hotarire privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului

Guvernul
1229. Hotarire privind constituirea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere in anul 2012

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
6513. Ordin privind fuziunea prin absorbtie a unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu program prelungit ”Aricel” din localitatea Voluntari de catre unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara ”Sfanta Maria” din localitatea Voluntari

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
6501. Ordin pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, aprobata prin Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.745/2012

Ministerul Sanatatii
1284. Ordin privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
11. Decizie privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highis Sud

Guvernul
1257. Hotarire privind organizarea inspectiilor si stabilirea atributiilor generale in efectuarea acestora in vederea aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv

Guvernul
1255. Hotarire privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului de Protectie si Paza in domeniul privat al statului si punerea acestuia la dispozitia Serviciului de Protectie si Paza in scopul restituirii catre persoanele indreptatite si pentru modificarea anexei nr. 42 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
1254. Hotarire pentru modificarea si completarea Listei substantelor dopante cu grad de mare risc

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.