Monitorul Oficial nr. 880/22.12.2012

Wkro/ December 22, 2012/ Monitorul Oficial

Parlamentul
46. Hotarire pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

Parlamentul
50. Hotarire privind alegerea membrilor si a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului de Informatii Externe

Camera Deputatilor
52. Hotarire privind numirea secretarului general al Camerei Deputatilor

Camera Deputatilor
53. Hotarire privind numirea in functie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputatilor

Guvernul
1247. Hotarire privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat in administrarea Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare – Filiala de Imbunatatiri Funciare Cluj si transmiterea unei parti a acestuia in administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Judetean Cluj

Guvernul
1249. Hotarire pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind desfasurarea ofiterilor de securitate la bordul aeronavelor, semnat la Bucuresti la 3 mai 2010

Guvernul
. Memorandum de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind desfasurarea ofiterilor de securitate la bordul aeronavelor

Guvernul
1286. Hotarire pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casa”

Guvernul
1287. Hotarire privind aplicarea corectiilor financiare propuse de Comisia Europeana asupra cheltuielilor finantate din Programul operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice”

Guvernul
. Metodologie privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplica decertificarea definitiva si deducerea procentuala definitiva din declaratiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente contractelor de achizitie publica pentru care procedurile de atribuire au fost lansate in Sistemul electronic de achizitii publice, inainte de data de 1 octombrie 2011, de catre autoritatile contractante, finantate din axa prioritara 2 ”Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate” si axa prioritara 3 ”Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectorul privat si public” ale Programului operational sectorial ”Cresterea competitivitatii economice”

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
141. Ordin privind aprobarea Regulamentului nr. 11/2012 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale ”Fondul Proprietatea” – S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
11. Regulament pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale ”Fondul Proprietatea” – S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta

Parlamentul
47. Hotarire pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989

Parlamentul
48. Hotarire privind aprobarea componentei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO

Parlamentul
49. Hotarire privind alegerea membrilor si a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.