Monitorul Oficial nr. 885/26.11.2015

Admin/ November 26, 2015/ Monitorul Oficial

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5 751/2015 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 850 din 16 noiembrie 2015

Presedintele Romaniei
870. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5638. Ordin pentru modificarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetatenii care au studiat in Romania, a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, in vederea desfasurarii activitatii didactice in strainatate, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.590/2014

Curtea Constitutionala
708. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

Curtea Constitutionala
706. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii si ale Legii dialogului social nr. 62/2011

Curtea Constitutionala
662. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza intai, art. 16, art. 21, art. 27, art. 31 alin. (1) si (2), art. 34 alin. (1) si (2) si ale art. 41 alin. (1) si (5) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Curtea Constitutionala
640. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza intai din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
. Metodologie de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant superior de stat

Parlamentul
294. Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Presedintele Romaniei
869. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Parlamentul
295. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5651. Ordin privind aprobarea Metodologiei de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltarea institutionala a institutiilor de invatamant superior de stat

Share this Post