Monitorul Oficial nr. 891/27.12.2012

Wkro/ December 27, 2012/ Monitorul Oficial

Guvernul
1298. Hotarire pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorala permanenta, modelului copiei de pe lista electorala complementara, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau de pe lista suplimentara, al listei sustinatorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, al declaratiei de renuntare la candidatura, precum si a modelului listei membrilor organizatiei cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, ce sunt folosite la alegerile partiale pentru autoritatile administratiei publice locale

Guvernul
1297. Hotarire privind cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor partiale pentru autoritatile administratiei publice locale

Guvernul
1262. Hotarire privind desfiintarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Balaci si reorganizarea Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria, judetul Teleorman

Guvernul
95. Ordonanta urgenta pentru prorogarea termenelor prevazute la alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2005 privind unele masuri pentru derularea si finalizarea privatizarii societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice ”Electrica Moldova” – S.A. si ”Electrica Oltenia” – S.A.

Consiliul Superior al Magistraturii
1095. Hotarire pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului ori examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu studii medii in cea de grefier cu studii superioare, in cadrul aceleiasi instante sau aceluiasi parchet, precum si in functii de executie a personalului auxiliar de specialitate la instante si parchete superioare, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
878. Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010, si de prelungire a aplicabilitatii acestuia pana la data de 28 februarie 2013

Ministerul Sanatatii
1334. Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010, si de prelungire a aplicabilitatii acestuia pana la data de 28 februarie 2013

Consiliul Superior al Magistraturii
1171. Hotarire pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

Guvernul
1301. Hotarire privind aprobarea modelului timbrului autocolant, conditiilor de tiparire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile partiale pentru autoritatile administratiei publice locale

Guvernul
1300. Hotarire privind aprobarea modelelor stampilelor care se folosesc la alegerile partiale pentru autoritatile administratiei publice locale

Guvernul
1299. Hotarire privind aprobarea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile partiale pentru autoritatile administratiei publice locale

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.