Monitorul Oficial nr. 897/28.12.2012

Wkro/ December 28, 2012/ Monitorul Oficial

Ministerul Mediului si Padurilor
3993. Ordin pentru incetarea regimului de arie naturala protejata a perimetrului in suprafata de 17,6 ha aferent Carierei Meri

Guvernul
1276. Hotarire privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbarii unitatii de administrare si modificarii valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

Guvernul
1291. Hotarire pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2008

Ministerul Transporturilor
31. Ordin privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
268. Ordin privind aprobarea contractului-tip de cultura a tutunului brut

Monitorul Oficial
. Rectificare in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.