Monitorul Oficial nr. 898/3.12.2015

Admin/ December 3, 2015/ Monitorul Oficial

Inalta Curte de Casatie si Justitie
20. Decizie [A] privind examinarea recursului in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava referitor la interpretarea si aplicarea art. 287^16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la calificarea caii de atac in litigiile avand ca obiect acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si in cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
158. Ordin privind modificarea si completarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 12/2015

Senatul
79. Hotarire privind incuviintarea retinerii si arestarii preventive a domnului senator Sova Dan-Coman

Senatul
77. Hotarire privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul regiunilor – Proiect de raport comun 2015 al Consiliului si al Comisiei privind punerea in aplicare a cadrului reinnoit pentru cooperare europeana in domeniul tineretului (2010-2018) COM (2015) 429 final

Presedintele Romaniei
917. Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

Presedintele Romaniei
916. Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre Romania si Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnata la Oslo la 27 aprilie 2015

Presedintele Romaniei
915. Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre Romania si Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnata la Craiova la 24 aprilie 2015

Presedintele Romaniei
914. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind participarea Republicii Croatia la Spatiul Economic European, semnat de catre Uniunea Europeana, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei si Republica Croatia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles si de catre Romania la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles

Presedintele Romaniei
913. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei dintre Romania si Republica Italiana pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a Protocolului aditional la conventie, semnate la Riga la 25 aprilie 2015

Presedintele Romaniei
912. Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderarii Romaniei la Conventia internationala de la Nairobi privind indepartarea epavelor, adoptata la Nairobi la 18 mai 2007

Presedintele Romaniei
882. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Parlamentul
303. Lege pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Presedintele Romaniei
881. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Parlamentul
302. Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Presedintele Romaniei
878. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice

Parlamentul
299. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice

Share this Post