Monitorul Oficial nr. 90/5.2.2014

Wkro/ February 5, 2014/ Monitorul Oficial

Senatul
6. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Guvernul
44. Hotarire privind modificarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate in administrarea Universitatii Tehnice ”Gheorghe Asachi”

Guvernul
50. Hotarire pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

Ministerul Transporturilor
37. Ordin privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare

Consiliul Superior al Magistraturii
129. Hotarire pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

Banca Nationala a Romaniei
7. Circulara privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei

Monitorul Oficial
. Rectificare in Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 3/2014 privind aprobarea certificarii Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” – S.A. Medias ca operator de transport si de sistem al Sistemului national de transport al gazelor naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 23 ianuarie 2014

Curtea Constitutionala
521. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (1) teza intai din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si ale art. 7 lit. h) din Legea politiei locale nr. 155/2010

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.