Monitorul Oficial nr. 900/3.12.2015

Admin/ December 3, 2015/ Monitorul Oficial

Primul-Ministru
319. Decizie privind numirea domnului Viorel Traian Lascu in functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Primul-Ministru
318. Decizie privind numirea doamnei Erika Stanciu in functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Primul-Ministru
317. Decizie privind eliberarea doamnei Anne-Rose-Marie Juganaru din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Primul-Ministru
316. Decizie pentru eliberarea domnului Theodor-Mirel Palada din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru

Primul-Ministru
315. Decizie privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Marius Iulian Carabulea a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

Primul-Ministru
314. Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor-Viorel Melescanu din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Primului-Ministru

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
1120. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Camera Auditorilor Financiari din Romania
58. Hotarire pentru modificarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 72/2006 privind periodicitatea desfasurarii congreselor profesiei de auditor financiar din Romania

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5780. Ordin privind schimbarea sediului unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara ”Carol Davila” din municipiul Onesti

Ministerul Sanatatii
1494. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Ministerul Transporturilor
1225. Ordin privind respectarea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat de pavilion conform prevederilor Conventiei privind munca in domeniul maritim (MLC 2006)

Primul-Ministru
320. Decizie privind numirea doamnei Corina Lupu in functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Share this Post