Monitorul Oficial nr. 908/8.12.2015

Admin/ December 8, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
5873. Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar, nr. 4.393/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
164. Ordin privind aprobarea certificarii Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A. ca operator de transport si de sistem al sistemului electroenergetic national, conform modelului de separare a proprietatii

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
165. Ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 72/2013

Senatul
78. Hotarire pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 76/2015 privind bugetul Senatului pe anul 2016

Curtea Constitutionala
635. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 pct. 288 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

Curtea Constitutionala
641. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), (2) si (6), art. 2 alin. (1) si (2) si art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, precum si ale anexelor nr. 2 si 3b la Legea nr. 63/2011

Agentia Nationala pt Resurse Minerale
364. Ordin pentru prorogarea termenului prevazut la art. 10 alin. (1) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 245/2015 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare prin concursul public de oferta – Runda nr. 91/2015

Share this Post