Monitorul Oficial nr. 919/17.12.2014

admin/ decembrie 17, 2014/ Monitorul Oficial

Presedintele Romaniei
914. Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

Guvernul
1089. Hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Comerciale ”Biroul de Turism pentru Tineret” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Tineretului si Sportului

Guvernul
1094. Hotarire privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate in administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara – Palatul Copiilor Deva – Clubul Copiilor Vulcan

Guvernul
1101. Hotarire privind modificarea si completarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul
1106. Hotarire privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015

Presedintele Romaniei
913. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator

Presedintele Romaniei
912. Decret privind eliberarea din functie a unui judecator si numirea sa in functia de procuror

Presedintele Romaniei
911. Decret privind reincadrarea in functie a unui judecator

Presedintele Romaniei
896. Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Cavaler

Presedintele Romaniei
904. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

Parlamentul
174. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

Ministerul Educatiei Nationale
5108. Ordin pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.895/2014

Share this Post