Monitorul Oficial nr. 92/6.2.2014

Wkro/ February 6, 2014/ Monitorul Oficial

Curtea Constitutionala
490. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996

Curtea Constitutionala
541. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora

Curtea Constitutionala
545. Decizie [R/R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (2), art. 18 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, ale art. I pct. 2 si pct. 11-14 din Legea nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, precum si ale art. 31 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Banca Nationala a Romaniei
1. Regulament pentru modificarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei, al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

Autoritatea de Supraveghere Financiara
9. Regulament pentru modificarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei, al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerintele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzactiile intragrup si concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

Monitorul Oficial
. Rectificare in anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera producatorilor de energie electrica, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 16 ianuarie 2014

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
60. Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative

Curtea Constitutionala
488. Decizie [R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant

Share this Post

About wkro

WOLTERS KLUWER ROMÂNIA este parte a grupului multinaţional Wolters Kluwer, cunoscut pe piaţa internaţională ca unul dintre cei mai mari furnizori de informație specializată, produse şi servicii dedicate profesioniştilor.