Monitorul Oficial nr. 92/8.2.2016

Admin/ February 8, 2016/ Monitorul Oficial

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
117. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate

Senatul
2. Hotarire privind Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achizitionarii si detinerii de arme COM (2015) 750 final

Senatul
3. Hotarire cu privire la Pachetul privind Economia Circulara: COM (2015) 614 final – Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor ”inchiderea buclei – un plan de actiune al UE pentru economia circulara”, COM (2015) 593 final – Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatori si a Directivei 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si electronice, COM (2015) 594 final – Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deseurilor, COM (2015) 595 final – Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deseurile, COM (2015) 596 final – Propunere de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje

Presedintele Romaniei
240. Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural in grad de Comandor

Ministerul Finantelor Publice
104. Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

Ministerul Finantelor Publice
. Norma privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Ministerul Finantelor Publice
. Regulament de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata

Ministerul Sanatatii
106. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
74. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Share this Post