Monitorul Oficial nr. 926/15.12.2015

Admin/ December 15, 2015/ Monitorul Oficial

Ministerul Fondurilor Europene
4309. Ordin privind modificarea art. 2 din Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015 pentru punerea in aplicare a Memorandumului cu tema ”Asigurarea conditiilor necesare derularii proiectelor finantate in cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea termenului de implementare”

Camera Deputatilor
118. Hotarire privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2016

Ministerul Sanatatii
1542. Ordin privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati in relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania si a preturilor de referinta generice ale acestora

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3604. Ordin pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
3605. Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Share this Post